Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny RODO

Niniejsza polityka prywatności określa zasady pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych przekazywanych Państwa w związku z organizacją urodzin w naszym Klubie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest PDZ sp. z o.o. z siedzibą w Falentach Nowych, ul. Droga Hrabska 5D, 05-090 Falenty Nowe, NIP 534-266-23-56. Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

   1. Administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest PDZ sp. z o.o. z siedzibą w Falentach Nowych.
   2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na podany adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem przystanekzabawy@interia.pl.
   3. W związku z wypełnieniem formularza internetowego zostaną pozyskane następujące dane:
    1) imię i nazwisko;
    2) email;
    3) telefon.
   4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy.
   5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:
    1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
    2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą w sytuacji zgłoszenia zainteresowania udziałem w kolejnych procesach.
   6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji umowy, a także (w niezbędnym zakresie) przez okres dochodzenia praw lub roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów przyszłych postępowań, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.
   7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
    1) dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
    2) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
    3) żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO;
    4) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
    5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;
    6) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
    7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 RODO.
   9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji umowy.

Pliki cookie

   1. Plik cookietoinformacja wysyłana doprzeglądarki internetowej Użytkownika. Przesłana do serwisu informacja pozwala serwisowi zapamiętać ustawienia użytej przeglądarki. Taki schemat działania przeglądarki internetowej pozwala na świadczenie usługi przeglądania strony bardziej komfortowo dla Użytkownika.
   2. Użytkownik może zmienić ustawienia używanej przeglądarki internetowej w zakresie plików cookie, w taki sposób, aby blokować przesyłanie automatycznej informacji. Szczegóły ustawień plików cookie znajdują się z regulaminie korzystania danej przeglądarki internetowej.

zasoby / grafika

Na stronie wykorzystano zasoby graficzne pochodzące ze strony Freepik